Caiete de lucru

-15%
Dezvoltare personală, Clasa pregătitoare - Caiet de lucru
Deosebit prin conținut și stil de prezentare, caietul de lucru devine imperativ necesar elevilor și cadrelor didactice pentru abordarea eficientă a unei discipline noi, prevăzute de noul Curriculum.
10,20 lei
12,00 lei
-15%
Comunicare în limba română, Clasa I - Caiet de lucru
Este un auxiliar didactic absolut necesar elevilor de clasa I, pentru formarea și consolidarea deprinderilor de scriere corectă, lizibilă, estetică precum, și a celor de citire conștientă.
17,00 lei
20,00 lei
-15%
Matematica și explorarea mediului, Clasa I - Caiet de lucru
Auxiliar didactic, elaborat conform programei școlare pentru clasa I, este un important și necesar suport pentru elevi și un ajutor de seamă pentru cadrele didactice în desfășurarea unor activități didactice de calitate.
Partea I

Partea a II-a

Partea a III-a
17,00 lei
20,00 lei
-15%
Matematică, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un auxiliar didactic util şi necesar elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea cu succes a competenţelor specifice pentru matematică, prevăzute de programa şcolară în vigoare.
Răsfoiește partea I

Răsfoiește partea a II-a

Răsfoiește partea a III-a
17,00 lei
20,00 lei
-15%
Educație Civică, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Constituie un important suport aplicativ pentru realizarea finalităţii de integrare socială a elevilor prin alfabetizare moral–civică şi prin formarea şi dezvoltarea unor atitudini pozitive în relaţiile interumane.
8,50 lei
10,00 lei
-15%
Științe ale naturii, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un suport lucrativ deosebit de important pentru formarea şi dezvoltarea tipurilor de abilităţi şi capacităţi componente ale competenţelor generale şi specifice pentru ştiinţe.
8,50 lei
10,00 lei
-15%
Muzică și mișcare, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un suport lucrativ care consolidează, în primă fază, achiziţiile fundamentale din etapa intuitivă a percepţiei muzicale şi abordează integrat şi temeinic etapa notaţiei muzicale (gama DO major).
Melodiile pot fi ascultate accesand link-ul
https://www.youtube.com/playlist?list=PLigR3itMZJXFnlrkm7FRSp3tF2ZfGKc_5
10,20 lei
12,00 lei
-15%
Limba germană, Clasa I - Caiet de lucru
Este un instrument aplicativ deosebit de util pentru elevii care învață limba germană ca limbă maternă sau ca o limbă străină. Este un suport didactic necesar și pentru profesorii de specialitate pentru abordarea unor lecții de calitate.
6,80 lei
8,00 lei
-15%
Limba engleză, Clasa I - Caiet de lucru
Mijloc eficient de învățare a limbii engleze pentru elevi și un ajutor însemnat pentru profesorii de specialitate, caietul asigură realizara unor lecții de calitate.
8,50 lei
10,00 lei