Clasa I

Comunicare în limba română, Clasa I - Caiet de lucru
Este un auxiliar didactic absolut necesar elevilor de clasa I, pentru formarea și consolidarea deprinderilor de scriere corectă, lizibilă, estetică precum, și a celor de citire conștientă.
18,00 lei
Pe aripile cuvintelor, Clasa I - Caiet de lectură
Important și necesar auxiliar didactic, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, caietul de lucru asigură suportul instructiv-educativ pentru abordarea eficientă a orelor de lectură la clasa I.
11,00 lei
Matematica și explorarea mediului, Clasa I - Caiet de lucru
Auxiliar didactic, elaborat conform programei școlare pentru clasa I, este un important și necesar suport pentru elevi și un ajutor de seamă pentru cadrele didactice în desfășurarea unor activități didactice de calitate.
Partea I

Partea a II-a

Partea a III-a
18,00 lei
Dezvoltare personală, Clasa I - Caiet de lucru
Suport aplicativ, indispensabil, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, asigură prin utilizare integrală, formarea și dezvoltarea principalelor laturi ale personalității elevilor: cea cognitivă, cea emoțională, cea volitivă și cea relațională.
8,00 lei
Arte vizuale și abilități practice, Clasa I
Este un suport aplicativ deosebit de antrenant, captivant și util, pentru elevi și o bază metodică-aplicativă pentru cadrele didactice.
Cu o abordare integrată a conținutului, caietul oferă modele și îndrumări detaliate pentru realizarea unor lucrări în suprafață plană sau tridimensional, prin diferite tehnici de lucru (tangram, origami, quilling). Caietul respectă programa școlară pentru clasa I și oferă planificarea anuală a materiei.

15,00 lei
Limba franceză, Clasa I - Caiet de lucru
Este un important suport de învățare a limbii franceze, elaborat conform programei școlare și respectând particularitățile de vârstă ale elevilor.
8,00 lei
Ghidul cadrului didactic, Clasa I
Este un important îndrumător metodico-științific, dedicat cadrelor didactice pentru realizarea unui proces didactic de calitate la clasa I.

Gratuit
Muzică și mișcare, Clasa I
Este un important suport pentru formarea şi consolidarea deprinderilor motrice şi muzicale ale elevilor.
Melodiile pot fi ascultate accesand link-ul
https://www.youtube.com/playlist?list=PLigR3itMZJXEi3FlGkvEbVrrqo3K-lgB5
12,00 lei
Cu Elefănţel citesc şi scriu corect! Clasa I
Constituie un auxiliar-material didactic, important și util, în completarea abecedarului, oferind elevilor, părinților și cadrelor didactice, o arie extinsă de exersare a citirii și scrierii, precum și posibilități de aprofundare a cunoașterii elementelor de limbă română la nivelul clasei I.
12,00 lei
Set de premiere - Clasa I
În caruselul vacanței, fișe interdisciplinare, clasa I.


Dezvoltare personală, clasa a II-a.


O lume minunată, lecturi de vacanță, clasa I.
40,00 lei
Versuri de la A la Z(ET). Versuri pentru alfabet.
Cartea cuprinde poezii pentru fiecare literă a alfabetului semnate de Cristina Truţă, constituind un auxiliar util şi atractiv destinat elevilor din clasa I. Paginile conțin și modelul literelor de mână (literă mică și literă mare), scris în medalioane. Toate poeziile sunt însoţite de picturi sugestive create de Ionela Cârstea, profesor de Arte plastice.7,00 lei