Clasa I

-40%
Comunicare în limba română, Clasa I - Caiet de lucru
Este un auxiliar didactic absolut necesar elevilor de clasa I, pentru formarea și consolidarea deprinderilor de scriere corectă, lizibilă, estetică precum, și a celor de citire conștientă.
12,00 lei
20,00 lei
-40%
Matematica și explorarea mediului, Clasa I - Caiet de lucru
Auxiliar didactic, elaborat conform programei școlare pentru clasa I, este un important și necesar suport pentru elevi și un ajutor de seamă pentru cadrele didactice în desfășurarea unor activități didactice de calitate.
Partea I

Partea a II-a

Partea a III-a
12,00 lei
20,00 lei
-40%
Dezvoltare personală, Clasa I - Caiet de lucru
Suport aplicativ, indispensabil, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, asigură prin utilizare integrală, formarea și dezvoltarea principalelor laturi ale personalității elevilor: cea cognitivă, cea emoțională, cea volitivă și cea relațională.
4,80 lei
8,00 lei
-40%
Muzică și mișcare, Clasa I
Este un important suport pentru formarea şi consolidarea deprinderilor motrice şi muzicale ale elevilor.
Melodiile pot fi ascultate accesand link-ul
https://www.youtube.com/playlist?list=PLigR3itMZJXEi3FlGkvEbVrrqo3K-lgB5
7,20 lei
12,00 lei
-40%
Pe aripile cuvintelor, Clasa I - Caiet de lectură
Important și necesar auxiliar didactic, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, caietul de lucru asigură suportul instructiv-educativ pentru abordarea eficientă a orelor de lectură la clasa I.
6,60 lei
11,00 lei
-40%
Cu Elefănţel citesc şi scriu corect! Clasa I
Constituie un auxiliar-material didactic, important și util, în completarea abecedarului, oferind elevilor, părinților și cadrelor didactice, o arie extinsă de exersare a citirii și scrierii, precum și posibilități de aprofundare a cunoașterii elementelor de limbă română la nivelul clasei I.
7,20 lei
12,00 lei
-40%
Arte vizuale și abilități practice, Clasa I
Este un suport aplicativ deosebit de antrenant, captivant și util, pentru elevi și o bază metodică-aplicativă pentru cadrele didactice.
Cu o abordare integrată a conținutului, caietul oferă modele și îndrumări detaliate pentru realizarea unor lucrări în suprafață plană sau tridimensional, prin diferite tehnici de lucru (tangram, origami, quilling). Caietul respectă programa școlară pentru clasa I și oferă planificarea anuală a materiei.

9,00 lei
15,00 lei
-40%
888 exerciții și probleme - culegere de matematică clasa I
Culegerea de matematică pentru clasa I - 888 exerciții și probleme este concepută conform cu programa școlară și constituie un suport eficient de lucru în abordarea diferențiată a activității didactice, precum și în cea independentă, de pregătirea suplimentară a elevilor. Conținutul culegerii contribuie la consolidarea cunoștințelor elevilor printr-o gamă variată de exerciții și probleme și este menită să valorifice și să dezvolte deprinderi de calcul, elemente fundamentale pentru dezvoltarea competențelor științifice de bază.
13,20 lei
22,00 lei
-40%
Versuri de la A la Z(ET). Versuri pentru alfabet.
Cartea cuprinde poezii pentru fiecare literă a alfabetului semnate de Cristina Truţă, constituind un auxiliar util şi atractiv destinat elevilor din clasa I. Paginile conțin și modelul literelor de mână (literă mică și literă mare), scris în medalioane. Toate poeziile sunt însoţite de picturi sugestive create de Ionela Cârstea, profesor de Arte plastice.4,20 lei
7,00 lei
-40%
Limba engleză, Clasa I - Caiet de lucru
Mijloc eficient de învățare a limbii engleze pentru elevi și un ajutor însemnat pentru profesorii de specialitate, caietul asigură realizara unor lecții de calitate.
6,00 lei
10,00 lei
-40%
Limba franceză, Clasa I - Caiet de lucru
Este un important suport de învățare a limbii franceze, elaborat conform programei școlare și respectând particularitățile de vârstă ale elevilor.
4,80 lei
8,00 lei
-40%
Limba germană, Clasa I - Caiet de lucru
Este un instrument aplicativ deosebit de util pentru elevii care învață limba germană ca limbă maternă sau ca o limbă străină. Este un suport didactic necesar și pentru profesorii de specialitate pentru abordarea unor lecții de calitate.
4,80 lei
8,00 lei