Clasa a III-a

-30%
Gramatica limbii române clasa a III-a


Gramatica limbii române clasa a III-a constituie un suport didactic, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Elevii vor învăța cum să intuiască și să identifice părțile de vorbire în diferite contexte, cum să identifice felul, forma precum și scrierea corectă a părților de vorbire.
Cartea conține o varietate de exerciții structurate conform programei școlare în vigoare, necesare pentru însușirea, consolidarea și aprofundarea cunoștintelor de gramatică. 

14,00 lei
20,00 lei
-30%
Exerciții de Limba și Literatura Română, Clasa a III-a
Un suport didactic cu o arie extinsă în abordarea conţinutului ştiinţific şi literar al limbii române, accesibil elevilor de clasa a III-a şi în conformitate cu programa şcolară, este dedicat atât elevilor, cât şi cadrelor didactice şi părinţilor.
14,00 lei
20,00 lei
-30%
Matematică, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un auxiliar didactic util şi necesar elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea cu succes a competenţelor specifice pentru matematică, prevăzute de programa şcolară în vigoare.
Răsfoiește partea I

Răsfoiește partea a II-a

Răsfoiește partea a III-a
16,10 lei
23,00 lei
-30%
Educație Civică, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Constituie un important suport aplicativ pentru realizarea finalităţii de integrare socială a elevilor prin alfabetizare moral–civică şi prin formarea şi dezvoltarea unor atitudini pozitive în relaţiile interumane.
7,00 lei
10,00 lei
-30%
Științe ale naturii, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un suport lucrativ deosebit de important pentru formarea şi dezvoltarea tipurilor de abilităţi şi capacităţi componente ale competenţelor generale şi specifice pentru ştiinţe.
7,00 lei
10,00 lei
-30%
Muzică și mișcare, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un suport lucrativ care consolidează, în primă fază, achiziţiile fundamentale din etapa intuitivă a percepţiei muzicale şi abordează integrat şi temeinic etapa notaţiei muzicale (gama DO major).
Melodiile pot fi ascultate accesand link-ul
https://www.youtube.com/playlist?list=PLigR3itMZJXFnlrkm7FRSp3tF2ZfGKc_5
8,40 lei
12,00 lei
-30%
Limba engleză, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Un important auxiliar didactic, elaborat conform programei şcolare de limbi moderne, care racordează achiziţiile de comunicare în limba engleză, la cerințele europene.
8,40 lei
12,00 lei
-30%
Limba germană, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un suport lucrativ important, care asigură un antrenament lingvistic absolut necesar pentru învăţarea noţiunilor de limbă germană ca limbă maternă sau ca limbă străină.
8,40 lei
12,00 lei
-30%
Ortografia și punctuația
Un important  suport de lucru, dedicat elevilor de toate vârstele, precum și pentru cadrele didactice, stimulează aprofundarea cunoștințelor de limbă română și le consolidează  prin aplicații multiple.
15,40 lei
22,00 lei