Clasa a III-a

Ortografia și punctuația la clasele primare și gimnaziale
Un important  suport de lucru, dedicat elevilor de toate vârstele, precum și pentru cadrele didactice, stimulează aprofundarea cunoștințelor de limbă română și le consolidează  prin aplicații multiple.
20,00 lei
Matematică, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un auxiliar didactic util şi necesar elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea cu succes a competenţelor specifice pentru matematică, prevăzute de programa şcolară în vigoare.
Răsfoiește partea I

Răsfoiește partea a II-a

Răsfoiește partea a III-a
18,00 lei
Să învățăm bunele maniere
Este un important suport instructiv - educativ dedicat, în esenţă, elevilor de orice vârstă, dar poate constitui un auxiliar didactic eficient pentru educaţia civică la nivelul claselor a III-a şi a IV-a.
9,00 lei
Exerciții de Limba și Literatura Română, Clasa a III-a
Un suport didactic cu o arie extinsă în abordarea conţinutului ştiinţific şi literar al limbii române, accesibil elevilor de clasa a III-a şi în conformitate cu programa şcolară, este dedicat atât elevilor, cât şi cadrelor didactice şi părinţilor.
18,00 lei
Educație Civică, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Constituie un important suport aplicativ pentru realizarea finalităţii de integrare socială a elevilor prin alfabetizare moral–civică şi prin formarea şi dezvoltarea unor atitudini pozitive în relaţiile interumane.
10,00 lei
Științe ale naturii, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un suport lucrativ deosebit de important pentru formarea şi dezvoltarea tipurilor de abilităţi şi capacităţi componente ale competenţelor generale şi specifice pentru ştiinţe.
10,00 lei
Limba engleză, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Un important auxiliar didactic, elaborat conform programei şcolare de limbi moderne, care racordează achiziţiile de comunicare în limba engleză, la cerințele europene.
12,00 lei
Limba germană, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un suport lucrativ important, care asigură un antrenament lingvistic absolut necesar pentru învăţarea noţiunilor de limbă germană ca limbă maternă sau ca limbă străină.
8,00 lei
Muzică și mișcare, Clasa a III-a - Caiet de lucru
Este un suport lucrativ care consolidează, în primă fază, achiziţiile fundamentale din etapa intuitivă a percepţiei muzicale şi abordează integrat şi temeinic etapa notaţiei muzicale (gama DO major).
Melodiile pot fi ascultate accesand link-ul
https://www.youtube.com/playlist?list=PLigR3itMZJXFnlrkm7FRSp3tF2ZfGKc_5
12,00 lei