Clasa a V-A

Istorie - fișe de evaluare pentru clasa a V-a
Lucrarea de față se adresează atât profesorilor de istorie cât și elevilor de clasa a V-a, fiind un instrument util în cadrul procesului de evaluare desfășurat în mod constant pe durata întregului an școlar.
Lucrarea a fost elaborată pe baza actualei Programe școlare pentru disciplina Istorie, clasa a V-a, precum și pe baza manualelor școlare alternative de Istorie pentru clasa a V-a aflate în uzul școlar. Aceasta conține fișe de evaluare structurate conform celor opt unități de învățare (conținuturi și studii de caz) cuprinse în Programa școlară, precum și fișe de evaluare pentru recapitularea finală. În alcătuirea fișelor de evaluare am urmărit utilizarea informației comune din cadrul conținuturilor și studiilor de caz din manualele școlare alternative, ceea ce face din lucrarea de față un instrument util în evaluarea elevilor de către profesori, indiferent de manualul școlar utilizat la clasă.
Fișele de evaluare propuse în această lucrare vizează formarea competențelor generale și specifice disciplinei Istorie, precum:
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor de timp și spațiu
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice
1.2. Identificarea diferențelor temporale dintre evenimente și procese istorice
1.3. Localizarea în timp și în spațiu a faptelor și/sau a proceselor istorice
2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informații din surse istorice
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare educației permanente
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării
În cadrul procesului de evaluare, fișele pot fi folosite de către profesor la finalul fiecărei unități de învățare. Fiecare fișă de evaluare este însoțită de baremul de evaluare și de notare, precum și de sugestii de rezolvare pentru fiecare subiect în parte.
În speranța că această nouă lucrare se va dovedi utilă și eficientă în procesul de evaluare, vă dorim mult succes în utilizarea ei la clasă și rezultate cât mai bune!
18,00 lei
Biologie clasa a V-a -Manual 2022
Câștigat la licitația Ministerului Educației
Autori: Iuliana-Alina Sprîncenea, Florina-Claudia Ghițulescu
 
30,00 lei
Clubul de vacanță - 10 preocupări literare - Seria I - clasa a V-a
Zece prieteni, vă provoacă la o incursiune fascinantă în vacanţă, în lumea plină de fantezie a literaturii! 
Rȃnd pe rȃnd, membrii Clubului de vacanță vă vor lansa cȃte o provocare literară pe diverse teme, în urma căreia veţi descoperi lumi noi, veţi învăţa lucruri extraordinare, veţi intra în pielea fiecărui personaj și veţi trăi la unison cu aceștia întȃmplările în care ei sunt protagoniști. Vă veţi bucura de emoţia transmisă de literatură, veţi observa că învăţarea poate fi facilă și atractivă, atunci cȃnd trezește interes și pasiune.
Vă invităm alături de noi în aventura cunoașterii literare! Ȋmpreună, vom avea o vacanţă inedită în care vom împleti armonios ceea ce este util și ceea ce este plăcut!
15,00 lei