Politica de confidențialitate

Considerăm ca protecţia datelor tale este un drept fundamental al tău şi ne angăjam să ne dedicăm toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.
Scopul documentului de faţă este acela de a vă informa în mod corect, specific şi fără echivoc cu privire la modul, scopul în care aceste date sunt colectate, prelucrare, perioada pe care sunt păstrate aceste date, modalităţile de exercitare a drepturilor individuale, precum şi informaţii legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate de către operatorii asociaţi.


Cine suntem și cum ne puteți contacta
SC Ars Libri Prof SRL este deţinătoarea magazinului online edituraarslibri.ro.
Conform cerintelor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (GDPR) privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC Ars Libri Prof SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul nostrucu protecția   datelor   la   adresa   de   e- mail dataprotection.arslibri@gmail.com sau prin poștă sau curier la adresa Sat Şerboeni, Comuna Buzoeşti, Nr. 389, Parter, Camera 3, Judeţul Argeş – cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.


Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.
Cu titlul de exemplu, primim informaţii de la dvs astfel:
•    Cand va creati un cont pe edituraarslibri.ro, ne puneti la dispozitie, de exemplu, adresa de e-mail, numele şi prenumele dvs.;
•    Cand plasaţi o comandă, ne furnizaţi informaţii precum produsul dorit, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.
Putem, de asemenea, să colectam şi să prelucrăm ulterior anumite informaţii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a va personaliza experienţa online şi a vă pune la dispoziţie oferte adaptate profilului dvs. Vă invitam sa aflaţi mai multe detalii în acest sens prin consultarea secţiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
Pe site-ul nostru web putem stoca şi colecta, inclusiv automat, informaţii în Cookies şi tehnologii similare, conform secţiunii Politica de cookies.
 
Nu colectăm şi nu prelucrăm date sensibile, de natura celor incluse de Regulamentul general privind protecţia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectam sau să prelucram date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
SC ARS LIBRI PROF SRL prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.


2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale,
 
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e- mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achizitionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, informaţii referitoare la produse adaugate în secţiunea “Cosul meu” sau sectiunea “Dorințe” sau aţi arătat interes să le achiziţionaţi, precum şi alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piaţă şi sondaje de opinie. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs.
 
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.


4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei edituraarslibri.ro față de atacuri
 
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea
comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru
 
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația

Nu vom transfera datele cu caracter personal în afara Spațiului Uniunii Europene decât dacă este
strict necesar pentru derularea contractului și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă, concomitent cu solicitarea acordului dvs, dar, numai dacă va fi cazul.


Drepturile dumneavoastră
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment printr-o notificare liberă, la datele de contact menționate mai sus pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:
•    dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
•    dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 
•    dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
•    dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
•    dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
•    dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
•    dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege;
•    dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

Reamintim faptul că puteţi contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalităţi:
 
– prin e-mail la adresa dataprotection.arslibri@gmail.com sau
– prin poștă sau curier la adresa:  Sat Şerboeni, Comuna Buzoeşti,  Nr.  389,  Parter,  Camera  3,
Judeţul Argeş, cu menţiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.