Politica de confidențialitate

1. Politica de confidențialitate

Considerăm ca protecţia datelor tale este un drept fundamental al tău şi ne angăjam să ne dedicăm toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Scopul documentului de faţă este acela de a vă informa în mod corect, specific şi fără echivoc cu privire la modul, scopul în care aceste date sunt colectate, prelucrare, perioada pe care sunt păstrate aceste date, modalităţile de exercitare a drepturilor individuale, precum şi informaţii legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate de către operatorii asociaţi.

S.C. Polichrom Industry 2006 S.R.L. este deţinătoarea magazinului online edituraarslibri.ro.

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (GDPR) privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC Ars Libri Prof SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul nostrucu protecția datelor la adresa de e-mail dataprotection.arslibri@gmail.com sau prin poștă sau curier la adresa Sat Şerboeni, Comuna Buzoeşti, Nr. 389, Parter, Camera 3, Judeţul Argeş – cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

1.1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Cu titlul de exemplu, primim informaţii de la dvs astfel:

 • Cand va creati un cont pe edituraarslibri.ro, ne puneti la dispozitie, de exemplu, adresa de e-mail, numele şi prenumele dvs.;
 • Cand plasaţi o comandă, ne furnizaţi informaţii precum produsul dorit, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

Putem, de asemenea, să colectam şi să prelucrăm ulterior anumite informaţii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a va personaliza experienţa online şi a vă pune la dispoziţie oferte adaptate profilului dvs. Vă invitam sa aflaţi mai multe detalii în acest sens prin consultarea secţiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca şi colecta, inclusiv automat, informaţii în Cookies şi tehnologii similare, conform secţiunii Politica de cookies.

Nu colectăm şi nu prelucrăm date sensibile, de natura celor incluse de Regulamentul general privind protecţia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectam sau să prelucram date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

1.2. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

SC ARS LIBRI PROF SRL prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.

 • a) Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

  Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale.

  Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e- mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achizitionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii, informaţii referitoare la produse adaugate în secţiunea “Cosul meu” sau sectiunea “Dorințe” sau aţi arătat interes să le achiziţionaţi, precum şi alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piaţă şi sondaje de opinie. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs.

  În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 • b) Pentru apărarea intereselor noastre legitime

  Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

  • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor magazinului online www.edituraarslibri.ro față de atacuri cibernetice.
  • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.
  • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
1.3. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept public se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor.

1.4. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

1.5. Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obţine o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziţie vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate (demonstrabile).
 • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie şterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îşi retrage consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate - Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului din magazinul online www.edituraarslibri.ro. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Durata de răspuns - Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termenele stabilite de legislația naționala in vigoare aplicabilă.

Drepturile terțelor părți - Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

1.6. Perioada de stocare a datelor

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în magazinul online www.edituraarslibri.ro.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Prin navigarea pe site-ul www.edituraarslibri.ro, prin intermediul browserului, în calculatorul dumneavoastră pot fi stocate mici fişiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri.

Informaţiile prezentate în continuare au ca scop informarea vizitatorilor cu privire la cookie-uri. Vă rugăm citiţi cu atenţie informaţiile care urmează:

1.7.1. Ce este un Cookie

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut şi ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur şi simplu "cookie" ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet "pasiv" (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenţă a unui cookie este determinată, tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile se clasifică în:

 • Cookie-uri de sesiune (session cookies) - acestea sunt stocate temporar în arhiva browserului care le memorează până în momentul în care este închis.
 • Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate, în funcţie de durata stabilită de către emitent, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care vizitatorul îl accesează la momentul respectiv - cunoscute sub numele de "third party cookies"(cookie-uri plasate de către terţi). Acestea pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator.
 • Cookie-uri de performanță - aceste module cookie colectează informații referitoare la modalitatea în care utilizați website-ul nostru și ne ajută, de exemplu, să înțelegem interesele utilizatorilor noștri și să măsurăm gradul de eficacitate a comunicărilor noastre. Astfel, putem adapta conținutul website-ului nostru la nevoile dumneavoastră într-un mod mai specific, îmbunătățind, prin urmare, ceea ce vă oferim, de exemplu asigurând faptul că puteți găsi cu ușurință informațiile căutate. Aceste module cookie de performanță le includ pe cele instalate de platformele de comunicare socială și de serviciile Google utilizate pe website. De exemplu, recurgem la Google Analytics pentru a obține date statistice privind utilizarea website-ului. Datele sunt transmise serverelor administrate de Google (care pot fi situate în afara UE) și sunt utilizate pentru a furniza CNCPIC date statistice agregate privind numărul și durata vizitelor, tiparele de utilizare, sursele de trafic, demografia utilizatorilor și căutările efectuate pe acest website.
 • Cookie-uri funcționale - aceste module cookie ne ajută să optimizăm capacitatea de utilizare și performanța acestui website, permițându-i să își reamintească opțiunile și personalizările la care ați recurs în cadrul vizitei, de exemplu limba preferată.
 • Cookie-uri ale unor părți terțe - anumite elemente ale unor părți terțe care apar pe website-ul nostru necesită module cookie. De exemplu, atunci când un video player sau conținutul unei platforme de comunicare socială este integrat într-o pagină, este posibil ca acesta să instaleze module cookie. Aceste elemente vor fi dezactivate dacă refuzați utilizarea modulelor cookie. Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/furnizori. Aceste terţe părţi pot plasa cookieuri prin intermediul unui alt site decât site-ul propriu şi de aici denumirea de "third party cookies" – cookie-uri plasate de un terţ şi nu de proprietarul website-ului respectiv. Acestea pot fi generate și de echipamente ce asigură securitatea și integritatea website-ului. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidenţialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie respectivele cookie-uri.
1.7.2. Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute odată ce utilizatorul a părăsit browserul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (“cookie-uri persistente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

1.7.3. Cum se folosesc cookie-urile?

Un cookie este un fragment mic de text creat în browser de site-ul web pe care îl accesaţi. Cu ajutorul acestuia, site-ul web reţine informaţii despre vizita dvs, în scopul de a efectua transmiterea unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice sau pentru analiza vizitatorilor pentru care softul de analytics furnizat de o terţă parte generează un cookie de analiză. Browserul dumneavoastră va informa softul de analiză daca aveţi acest cookie, iar dacă nu, acesta va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul, precum şi frecvenţa cu care o fac. Atât timp cât nu sunteţi înregistrat pe site, acest gen de cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, fiind folosite doar în scop statistic.

Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a stoca sau prelucra datele dumneavoastră personale.

Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

1.7.4. Cum puteţi controla cookie-urile?

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în secţiunea de “opţiuni” sau în meniul de “preferinţe” al browserului dumneavoastră.

2. Modificări ale politicii de confidenţialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, Editura Ars Libri va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate şi modul în care acestea sunt utilizate.

Dacă aveţi întrebări cu privire la politica de confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi pe e-mail, la adresa: dataprotection.arslibri@gmail.com sau prin poștă sau curier, la adresa: Sat Şerboeni, Comuna Buzoeşti, Nr. 389, Parter, Camera 3, Judeţul Argeş, cu menţiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.