Termeni și condiții de utilizare

1. Prezentare

www.edituraarslibri.ro este site-ul deţinut de către S.C. POLICHROM INDUSTRY 2006 S.R.L. cu sediul social în Jud Argeș, Loc. Costești, Oraș Costești, Str. Victoriei, bl Z7, Sc. D, Ap. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/1656/2006, CIF RO 19066669, denumită în cele ce urmează “Editura Ars Libri”.

Navigarea pe site-ul www.edituraarslibri.ro, precum şi utilizarea acestuia în vederea achiziţionării produselor Editura Ars Libri presupun citirea, înţelegerea şi acceptarea expresă a prevederilor prezentelor Termene şi condiţii, precum şi a celorlalte politici relevante Website-ului.

Editura Ars Libri îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de utilizare.

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, în caz de neînţelegeri între Editura Ars Libri şi Utilizator/Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul utilizării serviciilor sau al comandării de către Client a Produselor.

2. Definiții

Fiecare dintre expresiile menţionate în prezentul document va avea următoarea semnificaţie:

Consumator: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale;

Cont Client: desemnează contul deschis de un Utilizator conform procedurii descrise la Secţiunea „Înregistrarea Contului de Client”;

Contract: contractul la distanţă încheiat, prin intermediul Site-ului, între Editura Ars Libri şi Client, reprezentând Comanda confirmată de către Editura Ars Libri, în sensul acceptării comercializării şi livrării Produselor. Confirmarea va fi transmisă fie prin e-mail, fie telefonic de catre unul dintre operatorii magazinului online.

Utilizator: orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 18 ani sau persoană juridică care accesează Site-ul Editura Ars Libri, prin crearea şi utilizarea unui Cont şi care şi-a dat acordul cu privire la prezentele Termeni şi Condiţii.

Comanda: reprezintă intenţia Utilizatorului de a achiziţiona Produse de pe Site, transmisă Editura Ars Libri, prin intermediul Site-ului sau a celorlalte mijloace de contact descrise în secţiunea de contact afişată pe Site.

Cumpărător/Client: Utilizatorul care lansează o Comandă prin intermediul Site-ului şi care în virtutea Contractului achita contravaloarea produselor comandate.

Newsletter: mijloc de informare periodică utilizat de Editura Ars Libri pentru a oferi Utilizatorilor si Clientilor, prin intermediul e-mailului/SMS si/sau telefonic detalii referitoare la Produse şi/sau la promoţiile desfăşurate într-o anumită perioadă.

Pret de vânzare– reprezinta contravaloarea Produsului comercializat pe Site, fara includerea in cuantumul acestuia a eventualelor Taxe de livrare.

Produs: orice articol afişat pe Site în vederea comercializării. Disponibilitatea şi condiţiile livrării Produselor vor face obiectul Contractului pe care părţile îl vor încheia la un moment ulterior plasării de către Cumpărător a Comenzii.

PRP – pretul recomandat de revanzare al Produsului comunicat de catre Furnizor/Producator si/sau Distribuitorul Editura Ars Libri. Acest pret nu influenteaza capacitatea decizionala a Editura Ars Libri de a-si stabili, in mod unilateral, Pretul de Vanzare catre proprii Clienti. Afisarea acestui pret vine in sprijinul Utilizatorului pentru a evalua si decide, in deplina cunostinta de cauza, asupra rentabilitatii respectivei achizitii. Pentru evitarea oricaror neclaritati PRP nu influenteaza in niciun fel modul de calcul al Prețului de Vanzare si nu determina sau constituie un avantaj specific in raport de Pretul de Vanzare stabilit de catre companie;

Taxa de livrare: suma pe care Clientul o datorează Editura Ars Libri ca urmare a livrării Produselor comandate la adresa indicată în Contract. Taxa de livrare se adauga la Pretul de Vanzare al Produsului si va fi inclusă în costul final al Comenzii.

Site: semnifică domeniul de internet www.edituraarslibri.ro şi subdomeniile acestuia.

Societate: desemnează S.C. Polichrom Industry 2006 S.R.L. cu sediul social în Jud Argeș, Loc. Costești, Oraș Costești, Str. Victoriei, bl Z7, Sc. D, Ap. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/1656/2006, CIF RO 19066669.

Specificații: toate detaliile și/sau descrierile Produselor asa cum acestea sunt prezentate pe Site. Fotografiile Produselor au caracter informativ, acestea fiind afișate cu titlu de prezentare si pot diferi (ex. culoare, dimensiuni etc.) de aspectul produselor livrate. Totodată, informațiile afișate pe acest Site pot conține erori sau date incomplete, astfel ca descrierea produselor comercializate nu înlocuiește caracteristicile si informațiile menționate pe etichetele/ambalajele Produselor. Pentru evitarea oricăror neclarități, in cazul apariției unor asemenea discrepante, prevalează informațiile înscrise pe etichetele/ambalajele produselor.

3. Utilizarea magazinului online

3.1 Crearea unui cont client

1. Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Site-ului, Utilizatorul va putea să își creeze un cont, prin accesarea butonului “Contul meu” din cadrul Website-ului. Pentru crearea acestuia, persoanele interesate vor trebui să completeze formularul de creare a Contului furnizând următoarele informații: numele, prenumele, număr de telefon, adresa poştală, adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Editura Ars Libri și o parolă. Definitivarea Contului este condiţionată de completarea integrală a câmpurilor obligatorii, evidenţiate şi marcate corespunzător în formularul de înregistrare. Aceste informații sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre Editura Ars Libri şi Utilizator.

Completarea formularului de înregistrare presupune furnizarea de către Utilizator a unor informaţii corecte şi complete. Totodată, prin crearea Contului, Utilizatorul declară că acesta este deţinătorul legal a adresei de e-mail şi a tuturor datelor prezentate. Utilizatorul trebuie să se asigure de corectitudinea şi acurateţea datelor furnizate, această obligaţie subzistând pe întreaga durată a existenţei Contului.

Utilizarea Contului presupune existenţa identităţii între deţinătorul Contului şi beneficiarul final al acestuia. Numele de Utilizator/Contul şi parola aferentă au caracter individual şi netransmisibil. Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor asociate Contului său. Utilizatorul este de acord să sesizeze Editura Ars Libri în legătura cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării pe Site.

Editura Ars Libri va confirma Utilizatorului crearea Contului prin transmiterea unui e-mail în acest sens. Prin înregistrarea contului sau a unei comenzi pe Site, Utilizatrorul/Clientul este de acord cu prelucrarea de catre Editura Ars Libri a datelor cu caracter personal, conform scopurilor detalitate mai jos.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care achiziţionează Produse prin intermediul Contului. Editura Ars Libri sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Utilizatorului.

În cazul furnizării de către Utilizator a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Editura Ars Libri își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Utilizator.

Utilizatorul care dorește ştergerea Contului va transmite o atare solicitare către contact@edituraarslibri.ro.

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerată accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parolă să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.

Este interzisă înregistrarea unui Cont prin care se urmăreşte inducerea în eroare cu privire la identitatea deţinătorului legal sau a informaţiilor ce vor fi asociate Contului.

3.2 Informaţii privind produsele comercializate prin intermediul site-ului

Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Utilizatorului să ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o comandă.

Imaginile şi informațiile folosite pentru descrierea Produselor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea Editura Ars Libri, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.3 Comanda, disponibilitatea produselor şi încheierea contractului

Pentru a comanda produsele comercializate de către Societate puteţi opta pentru oricare din următoarele modalităţi:

1. Comandă on-line folosind magazinul virtual www.edituraarslibri.ro

2. Comandă rapidă prin telefon: 031 828 2293, 0248 546 357, 0725 897 099 (Program L-V: 09.00 – 18.00)

3. Comandă prin e-mail la adresa: comenziarslibri@gmail.com

Pentru comenzile online, Utilizatorul, după completarea formularului de Comandă garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecinţe determinate de aceste erori (ex. Comanda întârziată, transmisă greşit, etc).

Editura Ars Libri nu va putea fi ţinut răspunzător pentru întârzierile de livrare a Produselor, întârzieri apărute ca urmare a furnizării de către Utilizator a unor informaţii eronate. În acest caz, toate taxele de transport în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant Editura Ars Libri să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (e-mail/ telefon) pentru confirmarea Comenzii.

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, e-mailul prin intermediul căruia Utilizatorul este informat asupra Comenzii plasate pe Site este doar o confirmare de primire a Comenzii, Contractul pentru Produsele comandate urmând a fi încheiat în mod valabil în condiţiile mai jos menţionate.

Astfel, fiecare Utilizator, după plasarea Comenzii va primi un e-mail conţinând confirmarea automată a recepţionarii cererii Utilizatorului de achiziţionare a Produselor plasate în Coşul de Cumpărături. Plasarea Comenzii şi recepţionarea acestui e-mail nu presupun confirmarea de către Editura Ars Libri a acceptării Comenzii. Toate Comenzile sunt supuse acceptării prealabile de către Editura Ars Libri, sens în care, Utilizatorul urmează a fi contactat prin intermediul unuia din mijloacele de comunicare furnizate. Contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Utilizator, a e-mailului de confirmare expresă a preluării şi acceptării de către Editura Ars Libri a Comenzii. În această corespondenţă se va menţiona inclusiv termenul de livrare al Produselor. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, Editura Ars Libri va procesa toate comenzile într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare, urmând ca e-maiul de confirmare a procesării comenzii, inclusiv a condiţiilor de livrare a produselor să fie comunicat înăuntrul acestui termen.

Editura Ars Libri poate refuza sau anula o Comandă fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca acestea să poată pretinde daune, pentru oricare din următoarele situaţii:

 • Neconfirmarea de către Utilizator a Comenzii. În vederea încheierii Contractului, Editura Ars Libri urmează a verifica, prin intermediul mijloacelor de comunicare furnizate de către Utilizator, autenticitatea, respectiv caracterul serios al Comenzii plasate pe Site;
 • Epuizarea/sechestrarea/distrugerea totală/parţială a stocului de marfă;
 • Date incomplete sau incorecte ale Utilizatorului;
 • Istoricul Codului de Client releva plasarea cu rea-credinţa, cel puţin a unei Comenzi neonorate de către Utilizator (ex. nepreluare colet etc.);
 • Nerespectarea de catre utilizator/Client a prevederilor stabilite in regulamentele aferente campaniilor derulate de catre societate;
 • Alte motive ce privesc existenţa unor suspiciuni în legătură cu valabiliatea/legalitatea mijloacelor de plată aparţinând Utilizatorului.
 • În anumite situaţii şi pentru motive justificate, Editura Ars Libri îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situaţii Editura Ars Libri va anunţa Utilizatorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Editura Ars Libri la efectuarea comenzii şi va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitata anterior de către Client).
 • În cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către Editura Ars Libri, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt, iar cazul în care Clientul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, să returnăm în contul acestuia contravaloarea Produsului respectiv, în termen de maxim 14 zile de la data la care Editura Ars Libri a luat la cunoştinţă de acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de încetare a Contractului.
 • În situaţia în care Editura Ars Libri informeză Clientul în legătură cu indisponibiliteatea unor Produse din lista de Comandă, acesta de urmă, are obligaţia, ca în termen de 1 zi, să îşi exprima intenţia de anulare sau de confirmare a noilor condiţii privind conţinutul Comenzii, în caz contrar, contractul se va considera încheiat doar în legătură cu Produsele confirmate de către Editura Ars Libri.
 • Comenzile introduse în aceeaşi zi de către acelaşi Client se cumulează automat într-o singură comandă pentru care se vor o singură factura fiscală, cu ramburs unic.
3.4 Preţurile produselor

Preţurile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON, includ T.V.A., și au toate taxele incluse, cu excepția costurilor de transport. Costurile de transport sunt prezentate în e-maiul de confirmare a Comenzii.

3.5. Plata produselor

Plata comenzilor se poate efectua în următoarele modalități:

 • Plata la livrare (ramburs) – în numerar.
 • Plata online VISA, VISA Electron, Mastercard si Maestro - în cazul platii online cu cardul veti fi redirectionat catre pagina securizata iar datele tale vor fi procesate exclusiv de EuPlatesc.ro. Te rugăm să citești politica de protecție a datelor personale a acestei companii aici.

Platile cu carduri de credit/debit emise sub sibla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectueaza prin intermediul sistemului "3D Secure" dezvoltat de organizatiile de carduri Visa/MasterCard si care asigura tranzactiilor online acelasi nivel de securitate ca al celor realizate la bancomant sau in mediul fizic, la comerciant.

"3D Secure" asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Important de stiut! - Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la detinatorul cardului.

În cazul în care Clientul alege varianta plății la livrare (ramburs sau numerar), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare sau sunt ridicate personal de către Client.

În cazul în care Clientul plăteşte cu Ordin de plată, plată va fi considerată valabil făcută doar din momentul în care banii sunt creditaţi în contul Editura Ars Libri.

In cazul platilor online, Vanzatorul nu este si nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de catre Client, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane bancare, diferente de curs valutar aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune este in sarcina exclusiva a Clientului.

Factura fiscala aferentă unei comenzi online va fi emisă în format electronic.

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, în cazul în care Clientul alege să plătească în numerar valoarea totală a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depăşi plafoanele prevăzute în Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau în orice alt act normativ aplicabil care reglementează astfel de plafoane.

3.6 Livrarea produselor

Termenul de livrare este cel prevazut de art. 18 din OUG nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cu titlu orientativ, fluxul livrarilor poate fi, dupa cum urmeaza:

 • Comenzile plasate luni - vineri, pana la ora 16:00, sunt expediate, in general, in termen de 1-2 zile lucratoare.
 • Comenzile plasate vineri, dupa ora 16:00, sambata si duminica, sunt expediate incepand de luni.
 • In cazuri excepţionale, de exemplu condiţii meteorologice nefavorabile, transportul in zone greu accesibile sau in perioade foarte aglomerate din an (Paste, Crăciun, Black Friday etc., precum si pe durata altor campanii promotionale, procesarea unei comenzi precum si livrarea Produselor poate dura intre 7-10 zile lucratoare. Termenul de livrare va fi comunicat clientilor prin e-mail sau/si telefonic de catre reprezentantul de vanzari.

Clientul are posibilitatea de a opta între următoarele metode de livrare a Produselor:

Curier în țară - Cost: 20,00 lei

Transportul este gratuit pentru comenzile ce depăşesc 100 de lei.

Pentru localităţile care nu se afla în reţeaua Cargus, este o taxă care se aplică în cazul în care predarea/livrarea unui colet este realizată în afara localităților menționate în Aria de Acoperire Cargus fără km suplimentari. Pentru mai multe detalii puteti accesa: www.cargus.ro

Vă rugăm să aşteptaţi confirmarea telefonică a disponibilităţii produselor în stoc (nu toate produsele disponibile pe site sunt disponibile şi în Librio) înainte de a vă deplasa în locaţie pentru ridicarea coletului.

În cazul livrărilor prin curieri, Clientul se obligă să fie prezent la recepționarea comenzii, la adresa indicată în Comandă.

La momentul livrării, Clientul se obligă să verifice starea Coletului și să semnalzeze Curierului orice obiecţiuni legate de calitatea ambalajului. Neformularea niciunei asemenea obiecţiuni din patea Clientului, echivalează cu acceptarea fără rezerve a respectivei Comenzi. Orice alte sesizări efectuate ulterior recepţionarii coletului nu vor fi luate în considerare, Editura Ars Libri neputând fi ţinut responsabilă în legătură cu calitatea serviciilor de curierat.

Editura Ars Libri se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

3.7 Politica de retur

Vânzătorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul contractului, conditionat de returnarea bunurilor in ambalajul original, si doar daca acestea nu au suferit deteriorari. Cheltuielile aferente returnarii bunurilor vor fi suportate de catre cumparator. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre cumparator, in conditiile legislatiei.

1. La recepționarea Produselor, Clientul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale. În caz contrar, Clientul poate să atenționeze serviciului Relații cu Clienții apelând numărul de telefon 031 828 2293, 0248 546 357, 0725 897 099 (Program L-V: 09.00 – 18.00) sau prin e-mail la adresa contact@edituraarslibri.ro în cel mai scurt timp pentru a remedia situația creată în cel mai scurt timp posibil.

2. În cazul Produselor achiziţionate prin intermediul Site-ului, Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de returnare a Produsului. Această opțiune este valabila exclusiv Consumatorilor, astfel cum acestia sunt definiti de lege. Editura Ars Libri, in cadrul sectiunilor dedicate din Site va putea anunta extinderea, in beneficiul Consumatorului, a termenului de retur al Produselor comandate.

Potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de retragere (de returnare a unui Produs) expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:

 • ziua în care Clientul intră în posesia fizică a comenzii – în cazul în care toate Produsele ce au făcut obiectul comenzii au fost livrate în același transport.
 • ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat.
 • ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese.

În cazul în care clientul decide să se retragă din contract, acesta are următoarele opțiuni:/p>

 • de a ne contacta la adresa de email comenziarslibri@gmail.com sau să apeleze Serviciul de Relații cu Clienții la numărul de telefon 031 828 2293, 0248 546 357, 0725 897 099 (Program L-V: 09.00 – 18.00).
 • de a face orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit Produsul pe care doreşte să-l returneze.

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, se aplică următoarele reguli:

 • dacă preţul Produsului a fost achitat de către Client, acestuia i se va rambursa respectivul preţ în 14 zile de la data la care Clientul informează Editura Ars Libri asupra deciziei sale de retragere din Contract, cu condiţia ca returul să fie permis de lege.
 • Suma plătită va fi rambursata cu acordul prealabil și expres al Clientului, prin virament bancar, în contul indicat de către Client;
 • Clientul nu va plăti niciun fel de comisioane în urma rambursării.

Editura Ars Libri își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumei plătite până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Produsele.

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, singurele costuri suportate de Client sunt cheltuielile directe de returnare a Produsului.

Rambursarea preţului Produsului se va face la prețul înscris pe documentul de vânzare (bonul fiscal sau factura fiscală, după caz) aferent Produsului returnat, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele:

 • a) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • b) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • c) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 • d) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • e) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Editura Ars Libri nu le poate controla;
 • f) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • g) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate, etc.

Produsele marcate în formularul de retur trebuie predate integral curierului, exact cum au fost bifate pe Site la solicitarea returului. Dacă în coletul de retur se afla produse diferite faţă de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată.

În cazul returnării produselor, Clientul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionarii produselor. Produsul returnat trebuie să fie însoţit de toate documentele cu care a fost livrat Produsul.

3.8 Produse livrate greșit

1. Dacă Clientului i s-a livrat alt Produs decât cel comandat sau dacă Clientului i s-a livrat un Produs pe care Clientul nu l-a comandat, Clientul este rugat să semnaleze cât mai curând acest lucru la Serviciul Relații cu Clienții pentru a returna Produsul și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul.

2. Toate costurile de retur și transport al Produsului, precum și costurile aferente livrării Produsului comandat (dacă este cazul) vor fi suportate de către Editura Ars Libri.

4. Proprietate intelectuală

Întregul conţinut cât şi structura Site-ului sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate Societăţii. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană, fără acordul scris, prealabil, din partea Societăţii.

Site-ul conţine linkuri ("hyperlinkuri") către alte website-uri ce sunt administrate de catre terte entitatu şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute Societăţii. Societatea permite doar accesul către aceste site-uri, fără însă a-şi asuma răspunderea pentru conţinutul lor.

5. Controlul exercitat de societate

În cazul încălcării de către Utilizatori a prevederilor prezentelor Condiţii, Societatea îşi rezervă dreptul de a dispune anularea Contului de client, fie potrivit propriei sale opţiuni, fie la cererea oricărei autorităţi competente, fără a fi obligată să justifice în vreun mod acţiunea şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate prealabilă.

Din motive tehnice, Societatea are dreptul să întrerupă furnizarea totală sau parţială a serviciilor, cu sau fără înştiinţarea prealabilă a Utilizatorilor.

Editura Ars Libri îşi rezervă dreptul de a controla conţinutul recenziilor/comentariilor postate de către Utilizatori în dreptul produselor ce se comercializează prin intermediul Site-ului. În acest sens, pe lângă dreptul Societăţii de a dispune ştergerea sau blocarea temporară a Contului, aceasta va putea să şteargă sau să modifice parţial comentariile Utilizatorilor în oricare din următoarele situaţii:

 • acestea au un conţinut considerat jignitor sau calomnios;
 • încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terţe persoane;
 • sunt contrare bunelor moravuri si/sau încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală;
 • Nu prezinta relevanta in raport de continutul rubricii/sectiunii sau al produsului.

6. Dispoziții diverse

6.1. Forţa Majoră

Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile asumate, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile etc.

Partea care invocă apariția cazului de forță majoră este obligată să o notifice, în scris, celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului. Evenimentul de forţă majoră va fi confirmat prin actul constatator de existenţă a cazului de forţă majoră emis de către de Camera de Comerţ si Industrie a României.