Culegeri

-15%
Gramatica limbii române clasa a III-a


Gramatica limbii române clasa a III-a constituie un suport didactic, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Elevii vor învăța cum să intuiască și să identifice părțile de vorbire în diferite contexte, cum să identifice felul, forma precum și scrierea corectă a părților de vorbire.
Cartea conține o varietate de exerciții structurate conform programei școlare în vigoare, necesare pentru însușirea, consolidarea și aprofundarea cunoștintelor de gramatică. 

17,00 lei
20,00 lei
-15%
Gramatica limbii române clasa a IV-a

Gramatica limbii române clasa a IV-a constituie un suport didactic, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Elevii vor învăța cum să intuiască și să identifice părțile de vorbire în diferite contexte, cum să identifice felul, forma precum și scrierea corectă a părților de vorbire.
Cartea conține o varietate de exerciții structurate conform programei școlare în vigoare, necesare pentru însușirea, consolidarea și aprofundarea cunoștintelor de gramatică. 
17,00 lei
20,00 lei
-15%
888 exerciții și probleme - culegere de matematică clasa I
Culegerea de matematică pentru clasa I - 888 exerciții și probleme este concepută conform cu programa școlară și constituie un suport eficient de lucru în abordarea diferențiată a activității didactice, precum și în cea independentă, de pregătirea suplimentară a elevilor. Conținutul culegerii contribuie la consolidarea cunoștințelor elevilor printr-o gamă variată de exerciții și probleme și este menită să valorifice și să dezvolte deprinderi de calcul, elemente fundamentale pentru dezvoltarea competențelor științifice de bază.
18,70 lei
22,00 lei