Învățământ primar

Semne Grafice, Clasa Pregatitoare
Este un auxiliar didactic important și util, care, prin valorificarea conținutului, consolidează deprinderile de scriere a semnelor grafice, componente ale literelor, precum și a literelor alfabetului românesc și a cifrelor.
7,00 lei
Alfabetul Ștrengărel, Clasa Pregătitoare
Este un suport de lucru pentru micii școlari, deosebit de antrenant și captivant, conținând fișe de lucru cu literele alfabetului, într-o prezentare originală, personalizată.
8,00 lei
Limba germană, Clasa pregătitoare
Este un suport instructiv de bază, elaborat conform programei școlare pentru primul an de studiu al limbii germane
8,00 lei
Limba franceză, Clasa pregătitoare
Este un necesar și util suport didactic, destinat micilor școlari pentru a reuși să învețe cu ușurință noțiuni accesibile de limbă franceză.
8,00 lei
Ghidul cadrului didactic, Clasa pregătitoare
Este un îndrumător științifico-metodic, elaborat pe baza noului Curriculum și deosebit de necesar cadrelor didactice pentru întocmirea documentelor școlare specifice fiecărei discipline.
Gratuit
Comunicare în limba română, Clasa I - Caiet de lucru
Este un auxiliar didactic absolut necesar elevilor de clasa I, pentru formarea și consolidarea deprinderilor de scriere corectă, lizibilă, estetică precum, și a celor de citire conștientă.
18,00 lei
Pe aripile cuvintelor, Clasa I - Caiet de lectură
Important și necesar auxiliar didactic, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, caietul de lucru asigură suportul instructiv-educativ pentru abordarea eficientă a orelor de lectură la clasa I.
11,00 lei
Matematica și explorarea mediului, Clasa I - Caiet de lucru
Auxiliar didactic, elaborat conform programei școlare pentru clasa I, este un important și necesar suport pentru elevi și un ajutor de seamă pentru cadrele didactice în desfășurarea unor activități didactice de calitate.
Partea I

Partea a II-a

Partea a III-a
18,00 lei
Dezvoltare personală, Clasa I - Caiet de lucru
Suport aplicativ, indispensabil, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, asigură prin utilizare integrală, formarea și dezvoltarea principalelor laturi ale personalității elevilor: cea cognitivă, cea emoțională, cea volitivă și cea relațională.
8,00 lei
Arte vizuale și abilități practice, Clasa I
Este un suport aplicativ deosebit de antrenant, captivant și util, pentru elevi și o bază metodică-aplicativă pentru cadrele didactice.
Cu o abordare integrată a conținutului, caietul oferă modele și îndrumări detaliate pentru realizarea unor lucrări în suprafață plană sau tridimensional, prin diferite tehnici de lucru (tangram, origami, quilling). Caietul respectă programa școlară pentru clasa I și oferă planificarea anuală a materiei.

15,00 lei
Limba franceză, Clasa I - Caiet de lucru
Este un important suport de învățare a limbii franceze, elaborat conform programei școlare și respectând particularitățile de vârstă ale elevilor.
8,00 lei
Ghidul cadrului didactic, Clasa I
Este un important îndrumător metodico-științific, dedicat cadrelor didactice pentru realizarea unui proces didactic de calitate la clasa I.

Gratuit
Cetatea de cuvinte - Compuneri pentru clasa a IV-a
Constituie un important suport informativ şi formativ pentru realizarea unei construcţii a comunicării corecte, funcţionale şi estetice, dedicat atât elevilor, cât şi cadrelor didactice.
12,00 lei