Liceu

-15%
Istorie. Subiecte rezolvate pentru pregătirea candidaților care susțin examenul de Bacalaureat
Prezenta lucrare, care își propune să fie un instrument de lucru accesibil și util, se adresează în primul rând, elevilor din clasa a XII-a, dar și cadrelor didactice. Ea a fost astfel concepută încât să sprijine pregătirea candidaților care susțin proba scrisă la istorie, în cadrul examenului de Bacalaureat.
În vederea elaborării itemilor pentru cele 36 de teste propuse, care au fost elaborate după modelul propus de Ministerul Educației pentru examenul de Bacalaureat din 2023 și al subiectelor extrase la sesiunile examenului de Bacalaureat din 2022, au fost consultate toate cele 7 manuale de istorie pentru clasa a XII-a, care sunt avizate de către Ministerul Educației.
Pentru fiecare dintre cele 9 teme prevăzute în programa aprobată pentru examenul de Bacalaureat, au fost concepute câte 4 teste, care asigură parcurgerea ritmică a conținuturilor. Pentru fiecare dintre 36 de teste propuse a fost prevăzut baremul de evaluare și de notare și a fost prezentată câte o variantă de rezolvare.
Itemii din cadul testelor propuse pentru fiecare temă din prograna de examen pot fi asamblați în teste, de către fiecare profesor, la clasă, în funcție de nivelul de pregătire a elevilor si de materia parcursă.
40,80 lei
48,00 lei
-15%
Istorie. Teste pentru admiterea la Academia de Poliție
Lucrarea se adresează atât candidaților care se pregătesc pentru concursul de admitere la Facultatea de Poliție și Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, cât și profesorilor care îi pregătesc. Testele de evaluare din această lucrare au fost întocmite pe baza informațiilor din cele șapte manuale de istorie pentru clasa a XII-a aflate în vigoare și în conformitate cu Programa de examen stabilită pentru disciplina Istorie, valabilă pentru concursul de admitere la facultățile din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Modelele de teste propuse în această lucrare au fost concepute la nivelul standardelor impuse de subiectele date de-a lungul timpului la concursul de admitere la Academia de Poliție
Lucrarea cuprinde un număr de 30 de teste finale (900 de itemi) acoperind în mod eficient informații din cele nouă teme prevăzute în Programa de examen. Fiecare test este alcătuit din 30 de itemi: 10 itemi de tip grilă, 10 itemi de tip adevărat/fals/cauză/efect (logică istorică), 10 itemi de tip ordonare cronologică. La finalul lucrării este prezentat baremul de corectare și notare aferent fiecărui test de evaluare. 
În speranța că, prin această lucrare, prin modelele de teste propuse, am reușit să vă oferim un instrument util de lucru pentru pregătirea examenului de admitere, vă urăm perseverență, curaj și mai ales, mult succes tuturor candidaților!
38,25 lei
45,00 lei